Disclaimer

Deze Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening van Concept Kniejówka, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zijn van toepassing op alle diensten en overige werkzaamheden van Concept Kniejówka.

Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) Stanica Hunting Kniejówka. Door deze site te bezoeken en/of de op of via deze site verstrekte informatie te gebruiken, verklaart u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Toegang tot deze Website door minderjarigen vereist de toestemming van wettelijke vertegenwoordigers (zoals ouders). Als u niet akkoord gaat met een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient u deze website niet te bezoeken en/of enige informatie te gebruiken.

Over Stanica Lowiecka Kniejówka

Deze website is ontwikkeld door Kniejówka jachthuis contact: d.kazmierczak@kniejowka.pl De tijd is voor u gereserveerd voor de bijeenkomst. Het bezoek kan tot 24 uur voor het geplande bezoek worden geannuleerd. Anders wordt de geboekte tijd in rekening gebracht.

Over de website

De informatie is alleen van toepassing op onze diensten zoals beschreven. Het gebruik van de Informatie is voor eigen rekening en risico. De Site en Informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar het kan zijn dat niet alle Informatie op enig moment actueel, juist en/of volledig is. Kniejówka Hunting Station streeft ernaar deze website virus- en foutloos en/of ononderbroken te houden. Denk je dat er een onjuistheid op de website staat? Laat het ons weten via d.kazmierczak@kniejowka.pl

Wijzigingen

Het jachthuis Kniejówka kan de informatie, inclusief de bepalingen van dit reglement, op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst. De bepalingen over “gebruik” zijn van overeenkomstige toepassing.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en informatie, waaronder software, teksten, afbeeldingen en geluiden, berusten uitsluitend bij Stanica łowiecka Kniejówka of haar opdrachtgevers. Dit houdt onder meer in dat u informatie en/of de website niet openbaar mag maken, verveelvoudigen en/of bewerken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, ook niet voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor zover wettelijk toegestaan. Bij twijfel hierover kunt u altijd contact met ons opnemen via d.kazmierczak@kniejowka.pl. Als u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, verleent u ons het recht deze informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken zonder dat daarvoor aanvullende toestemming of verdere vergoeding nodig is.

Beperking van aansprakelijkheid

Concept Kniejówka is niet aansprakelijk – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (waaronder begrepen zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuiver vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de website – daaronder begrepen de werking en/of het gebruik en informatie – inclusief het gebruik ervan.

Links van derden

De website kan links naar websites van derden bevatten. We kiezen de websites waarnaar we linken zo zorgvuldig mogelijk uit. Het jachthuis Kniejówka kan de inhoud en het functioneren van websites van derden echter niet garanderen.

Over jou

U stemt ermee in deze website te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Uw houding en gedrag moeten in alle opzichten in overeenstemming zijn met wat van een verantwoordelijke en voorzichtige internetgebruiker mag worden verwacht. U zult met name geen activiteiten uitvoeren die het jachthuis Kniejówka op enigerlei wijze kunnen schaden.

Internetcommunicatie

Het is mogelijk dat berichten die per e-mail naar het adres d.kazmierczak@kniejowka.pl worden verzonden, niet veilig zijn. Concept Kniejówka is niet verantwoordelijk voor e-mails met gevoelige informatie of virussen. Kniejówka Hunting Station zal de e-mail verwijderen zonder deze te bekijken als er een virus wordt geïdentificeerd. Als u ervoor kiest om e-mails te sturen naar d.kazmierczak@kniejowka.pl, accepteert u het risico van onderschepping, misbruik en wijziging van deze berichten door derden. Concept Kniejówka garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en is niet verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken ervan.

Cookies

Een cookie (ook wel HTTP-cookie genoemd) is een klein tekstbestand dat een website op de harde schijf van uw computer plaatst wanneer u deze bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Daarom kom je cookies vaak tegen op websites waar je moet inloggen. Een cookie zorgt ervoor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt. Cookies hebben een bepaalde vervaldatum. Sommige cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Andere (bijvoorbeeld inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan ​​als u ze niet verwijdert. Meestal kun je niet zien waar een cookie precies voor dient. Cookies zijn tekstbestanden, maar de inhoud van deze bestanden is meestal onleesbare computercode. Echte gegevens over u worden dan opgeslagen in de database van de website.

Toepasselijk recht Alle rechten voorbehouden.
Stanica łowiecka Kniejówka – d.kazmierczak@kniejowka.pl