Zastrzeżenie

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Stanicy łowieckiej Kniejówka, złożone w Izbie Gospodarczej i mają zastosowanie do wszystkich usług i innych form pracy świadczonych przez Stanicę łowiecką Kniejówka.

Stosowalność

Niniejsze warunki mają zastosowanie do (korzystania) ze strony Stanicy łowieckiej Kniejówka. Odwiedzając tę ​​Witrynę i/lub korzystając z informacji dostarczonych w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem, oświadczasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z niniejszymi warunkami. Dostęp do tej Strony przez osoby niepełnoletnie wymaga zgody przedstawicieli ustawowych (takich jak np. rodzice). Jeśli nie zgadzasz się z jednym lub kilkoma postanowieniami niniejszych warunków, nie powinieneś uzyskiwać dostępu do tej Witryny i/lub korzystać z jakichkolwiek Informacji.

O Stanicy Lowieckiej Kniejówce

Ta strona została opracowana przez Stanicę łowiecką Kniejówka kontakt: d.kazmierczak@kniejowka.pl Czas jest dla Ciebie zarezerwowany na spotkanie. Wizytę można odwołać do 24 godzin przed umówioną wizytą. W przeciwnym razie zostaną naliczone koszty za zarezerwowany czas.

O Witrynie

Informacje dotyczą wyłącznie naszych usług zgodnie z opisem. Korzystanie z Informacji odbywa się na własny koszt i ryzyko. Witryna i Informacje zostały utworzone z najwyższą starannością, ale możliwe jest, że nie wszystkie Informacje są aktualne, poprawne i/lub kompletne w danym momencie. Stanica łowiecka Kniejówka stara się, aby ta strona była wolna od wirusów i działała bez błędów i/lub przerw. Czy uważasz, że na stronie internetowej jest nieścisłość? Daj nam znać przez d.kazmierczak@kniejowka.pl

Poprawki

Stanica łowiecka Kniejówka może w każdym czasie zmienić Informacje, w tym postanowienia niniejszego regulaminu. Takie zmiany wejdą w życie, gdy tylko zostaną opublikowane na stronie internetowej. Przepisy dotyczące „stosowania” mają zastosowanie mutatis mutandis.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do serwisu i informacji, w tym oprogramowania, tekstów, obrazów i dźwięków, przysługują wyłącznie Stanicy łowieckiej Kniejówka lub jej klientom. Oznacza to między innymi, że publikowanie, powielanie i/lub edytowanie informacji i/lub strony internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest niedozwolone, nawet do osobistego, niekomercyjnego użytku lub w zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy obowiązkowych . Jeśli masz co do tego jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możesz skontaktować się z nami pod adresem d.kazmierczak@kniejowka.pl. Jeśli przekazujesz nam informacje, na przykład za pośrednictwem poczty e-mail, tym samym dajesz nam prawo do publikowania, powielania i/lub edytowania tych informacji bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody lub dalszego wynagrodzenia.

Ograniczenie odpowiedzialności

Stanica łowiecka Kniejówka nie ponosi żadnej odpowiedzialności – z jakiegokolwiek powodu – za jakąkolwiek formę szkód (w tym szkód majątkowych, strat finansowych w wyniku szkód materialnych i czysto finansowych strat) powstałych w jakikolwiek sposób ze strony internetowej – w tym działania i/lub użytkowania i informacji – w tym ich wykorzystania.

Linki do stron trzecich

Witryna może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Strony internetowe, do których odsyłamy, wybieramy tak starannie, jak to tylko możliwe. Stanica łowiecka Kniejówka nie może jednak zagwarantować treści i funkcjonowania stron internetowych osób trzecich.

O Tobie

Zobowiązujesz się do korzystania z tej witryny zgodnie z tymi warunkami. Twoja postawa i zachowanie muszą być pod każdym względem zgodne z tym, czego można oczekiwać od odpowiedzialnego i ostrożnego użytkownika Internetu. W szczególności nie będziesz dokonywał żadnych czynności, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić Stanicy łowieckiej Kniejówka.

Komunikacja przez Internet

Możliwe, że wiadomości wysyłane e-mailem na adres d.kazmierczak@kniejowka.pl nie są bezpieczne. Stanica łowiecka Kniejówka nie ponosi odpowiedzialności za e-maile zawierające informacje wrażliwe lub wirusy. Stanica łowiecka Kniejówka usunie wiadomość e-mail bez przeglądania, jeśli wirus zostanie zidentyfikowany. Jeśli zdecydujesz się wysłać wiadomości e-mailem na adres d.kazmierczak@kniejowka.pl, akceptujesz ryzyko przechwycenia, niewłaściwego wykorzystania i zmiany tych wiadomości przez osoby trzecie. Stanica łowiecka Kniejówka nie gwarantuje, że przesłane do niej e-maile lub inne wiadomości elektroniczne zostaną odebrane i przetworzone w odpowiednim czasie i nie ponosi odpowiedzialności za (skutki) ich nieotrzymania i/lub przetworzenia lub nieterminowo.

Ciasteczka

Plik cookie (znany również jako plik cookie HTTP) to mały plik tekstowy, który witryna internetowa umieszcza na dysku twardym komputera użytkownika podczas jej odwiedzania. Główną funkcją plików cookie jest odróżnienie jednego użytkownika od drugiego. W związku z tym często spotkasz się z plikami cookie na stronach internetowych, na których musisz się zalogować. Plik cookie gwarantuje, że pozostaniesz zalogowany podczas korzystania ze strony. Pliki cookie mają określony termin. Niektóre pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne (na przykład te z poświadczeniami) mogą pozostać na komputerze przez lata, jeśli ich nie usuniesz. Zwykle nie widać, do czego dokładnie służy plik cookie. Pliki cookies są plikami tekstowymi, jednak treścią tych plików jest zwykle nieczytelny kod komputerowy. Prawdziwe dane o Tobie znajdują się wówczas w bazie danych serwisu.

Obowiązujące prawo Wszelkie prawa zastrzeżone.
Stanica łowiecka Kniejówka – d.kazmierczak@kniejowka.pl